Studijski program

Na osnovnim četvorogodišnjim studijama fotografije pristupa se različitim fotografskim temama i tehnologijama kroz razvoj individualnih projekata.

Na prvoj godini studenti se upoznaju sa analognim fotografskim tehnologijama i radom u mračnoj komori, hemijskim procesima i strukturom fotografskog materijala. Radeći na seriji dokumentarnih fotografija, studenti grade vizuelni narativ u obliku priče ili reportaže. Prezentacija projekata u obliku autorskih knjiga.

Druga godina posvećena je studijskoj fotografiji i fotografisanju predmeta (mrtve prirode), a studenti razvijaju veštine studijskog osvetljavanja, aranžiranja predmeta za komercijalna fotografisanja, oblikovanja i pripreme kataloga proizvoda za štampu.

Na trećoj godini pristupa se analizi ljudskog tela i portretnoj studiji. Studenti uče kako se osvetljava ljudska figura, prolaze kroz proces analize anatomije tela, njegovih detalja i pokreta. Paralelno fotografišu portret osobe po izboru, radeći na seriji fotografija koje nastaju u relaciji sa psihologijom, fizionomijom lica, odnosom prema fotografisanom subjektu i drugim aspektima portretnog žanra.

Četvrta godina podrazumeva veći broj samostalnih projekata istraživačkog karaktera. Od studenata se očekuje kritičko promišljanje tema i pojava u savremenim fotografskim praksama, kraći pismeni prikazi (analize) radova drugih autora po izboru, kao i pisani diplomski rad iz oblasti teorije. Studenti se pripremaju za završnu izložbu likovnog departmana Akademije umetnosti, na kojoj se izlažu diplomske serije fotografija.

detaljanu strukturu studijskog programa možete preuzeti  ovde

Advertisements