Studijski program

Na osnovnim četvorogodišnjim studijama fotografije pristupa se različitim fotografskim temama i tehnologijama kroz razvoj individualnih projekata.

Na prvoj godini studenti se upoznaju sa analognim fotografskim tehnologijama i radom u mračnoj komori, hemijskim procesima i strukturom fotografskog materijala. Radeći na seriji dokumentarnih fotografija, studenti grade vizuelni narativ u obliku priče ili reportaže. Prezentacija projekata u obliku autorskih knjiga.

Druga godina posvećena je studijskoj fotografiji i fotografisanju predmeta (mrtve prirode), a studenti razvijaju veštine studijskog osvetljavanja, aranžiranja predmeta za komercijalna fotografisanja, oblikovanja i pripreme kataloga proizvoda za štampu.

Na trećoj godini pristupa se analizi ljudskog tela i portretnoj studiji. Studenti uče kako se osvetljava ljudska figura, prolaze kroz proces analize anatomije tela, njegovih detalja i pokreta. Paralelno fotografišu portret osobe po izboru, radeći na seriji fotografija koje nastaju u relaciji sa psihologijom, fizionomijom lica, odnosom prema fotografisanom subjektu i drugim aspektima portretnog žanra.

Četvrta godina podrazumeva veći broj samostalnih projekata istraživačkog karaktera. Od studenata se očekuje kritičko promišljanje tema i pojava u savremenim fotografskim praksama, kraći pismeni prikazi (analize) radova drugih autora po izboru, kao i pisani diplomski rad iz oblasti teorije. Studenti se pripremaju za završnu izložbu likovnog departmana Akademije umetnosti, na kojoj se izlažu diplomske serije fotografija.

detaljanu strukturu studijskog programa možete preuzeti  ovde