Zaposleni

Jelena Kovačević Vorgučin

Rođena 1975. u Novom Sadu. Diplomirala 1998. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, smer slikarstvo sa tehnologijom. Magistrirala 2003. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na smeru za fotografiju. Zaposlena od 2000. na Akademiji umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu, a kao vanredni profesor od 2015. godine. Predaje i u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, na grafičkom odseku, smer Primenjena fotografija. Učesnik i organizator brojnih likovnih/fotografskih radionica i izložbi fotografija.

email: jelka.foto@gmail.com

_dsc2962


Ivana Tomanović

Rođena je 1971. godine u Novom Sadu. Od 1994. do 1999. godine studirala je na Akademiji za film i televiziju (FAMU) u Pragu – odsek fotografija, gde je i dobila titulu magistra fotografije. Od 2001. do 2015. godine radila je u časopisu za kulturu fotografije – ReFoto (Beograd) na različitim funkcijama: od saradnika, zamenika i izvršnog urednika do funkcije glavnog i odgovornog urednika od 2003 do 2011. godine. Vanredni je profesor na Akademiji umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu, gde predaje fotografiju na departmanu likovnih umetnosti – studijski program fotografija. Takođe, predaje na Akademiji umetnosti u Beogradu, Alfa univerzitet – katedra za fotografiju. Redovno drži predavanja o teoriji fotografije i učesnik je brojnih panel diskusija u okviru raznih festivala, radionica i kongresa posvećenih fotografiji i vizuelnim umetnostima.

Do sada je objavila preko tri stotine tekstova u časopisu Refoto, katalozima izložbi, knjigama, novinama… Bila je selektor i organizator desetak fotografskih izložbi, urednik je foto-monografije “Dragoljub Tošić – Fotografije”, sarađivala je na izradi dve knjige o fotografiji i žirirala brojne izložbe u zemlji i inostranstvu. Organizovala je brojne fotografske radionice i škole. Bila je član saveta Sajma fotografije u organizaciji galerije Artget i Kulturnog centra Beograda. Član je nacionalnog selektorskog tima na festivalu Rovinj Photodays. Umetnički je direktor galerije Artget za sezonu 2016. Njen fotografski rad pretežno je posvećen subjektivnom dokumentu, pejzažu i portretu. Imala je sedam samostalnih izložbi.

http://www.ivanatomanovic.com

email: ivana.tomanovic1@gmail.com

SONY DSC


Đorđe Odanović

Rođen 1956. god. Diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti (odsek fotografija) – 1986 god . Magistrirao na istom fakultetu – 2000 god. Radi u Etnografskom muzeju od1988. do 1998. god. kao fotograf. Od 1998. god. radi na Akademiji umetnosti Novi Sad, na katedri za fotografiju, u zvanju redovnog profesora od 2011 god. Radio 2010. god. kao umetnički direktor programa u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda. Od 2009. do 2011. god. predavao na Arhitektonskom fakultetu kao gostujući profesor. Izlagao na dvadesetpet samostalnih izložbi u Srbiji i inostranstvu . Učestvovao na više od sto grupnih izložbi u Srbiji, Ex-Jugoslaviji i inostranstvu. Vodio radionice za studente u Firenci 2005, 2006, 2007. i Makedoniji 2007, 2008, 2010. Nagrađivan devet puta u Srbiji. Fotografije mu se nalaze u kolekciji Muzeja Savremene umetnosti, Beograd, Muzej grada Beograda i privatnoj kolekciji, Pariz.

email : godan@sbb.rs

http://www.djordjeodanovic.com

screen-shot-2017-02-23-at-17-32-06


Dubravka Lazić

Diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (1997), magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu (2000), a doktorirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu iz uže naučne oblasti Filmologija (2013).
Od 1998. godine je zaposlena na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Autor je brojnih samostalnih i učesnik grupnih izložbi u zemlji i u inostranstvu. Dobitnik je stipendija za stručni boravak i autor radova publikovanih u naučnim i stručno umetničkim publikacijama. Organizator je i saradnik na raznim manifestacijama, seminarima, izložbama, žiriranjima, radionicama i projektima. Dobitnik je nekoliko nagrada.
U okviru rada na Akademiji umetnosti u Novom Sadu radi kao šef katedre za Nove likovne medije i Fotografiju (2007-2012) i kao prodekan za umetnički rad (od 2012). Predsednik je Stručnog veća za humanističke nauke i umetnost Univerziteta u Novom Sadu.

email: dubravka.lazic@gmail.com

arhiva20120116b


Željko Mandić

Rođen 1964. u Vršcu. Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, odsek Kamera. Od 1993. kao primenjeni umetnik – fotograf i snimatelj, realizovao brojne fotografske, kinematografske i video projekte. Sarađivao sa mnogim marketinškim i reklamnim agencijama i nezavisnim TV produkcijama. Snimio desetine reklamnih tv spotova, promotivnih filmova, muzičkih spotova i sl. Učestvovao na brojnim video i filmskim festivalima kod nas i u inostranstvu.Kao direktor fotografije učestvovao u realizaciji više kratkometražnih igranih i dokumentarnih filmova i video radova. Režirao više dokumentarnih filmova. Autor video rada Nove teritorije (sa Ljubomirom Vučinićem)
Od 2012. zaposlen kao stručni saradnik na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
2013. završio master studije fotografije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Od 2013. godine u zvanju docenta na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Izlagao na desetak grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

SAMOSTALNE IZLOŽBE
2016. – Blok galerija, Beograd, Slike iz podzemlja
2016. – galerija Artget u Beogradu, Neobična mesta

_dsc3063

email: z.mandic64@gmail.com


Mia Ćuk

Mia Ćuk (1988, Novi Sad) osnovne studije fotografije završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu a master program iz fotografskih studija pohađala je na Univerzitetu Vestminster (Velika Britanija), gde je diplomirala 2013. godine u klasi profesora Dejvida Bejta. Svoju umetničku praksu artikuliše kroz odnos fotografije i teksta, baveći se fragmentiranim pojavama svakodnevnice, njenim tragovima i nevidljivim narativima. Pored praktičnog rada,  bavi se i teorijom fotografije i medija i filozofijom umetnosti. Učestvovala je na brojnim izložbama, projektima i rezidencijalnim boravcima u Srbiji i inostranstvu a neke od skorijih izložbi održala u galeriji Photon (Ljubljana), gradskoj galeriji Požega, galeriji Remont (Beograd), Domu omladine Beograda, galeriji Podroom (Kulturni centar Beograda), galeriji FLU (Fakultet likovnih umetnosti, Beograd), Anya & Andrew Shiva gallery (Njujork), Ambika P3 (London), studiju Obsolete (Kent). Dvostruki je finalista nagrade «Dimitrije Bašićević Mangelos».

http://www.miacuk.net

email: miacuk.art@gmail.com

042-2


Predrag Uzelac

Rođen 1971. godine u Novom Sadu, diplomirao na Akademiji Umetnosti, na likovnom odseku, smer fotografija u Novom Sadu, gde je danas pohađa doktorske akademske studije likovnih umetnosti. Od 1997. godine izlaže na brojnim kolektivnim i samostalnim izložbama u Belorusiji, Jugoslaviji, Meksiku, Francuskoj, Hong Kongu, Nemackoj, Japanu, Slovackoj, Srbiji. Članstvo u Likovnom krugu i Udruženju primenjenih umetnika i dizajnera Vojvodine. U umetničkoj praksi prolazi kroz različite pristupe i žanrove, kao što su dokumentarna, režirana, pejzažna i portretna fotografija, ipak, središte njegovog umetničkog interesovanja je portret čoveka, nosioca sopstvene filozofije, i njegovog delovanja kako na sebe i druge, tako i na sopstvenu i zajedničku materijalnu i nematerijalnu okolinu. U poslednjem periodu istražuje i radi u polju istorijskih plemenitih fotografskih procesa (mokri kolodijum, cijanotipija). Učesnik je organizator brojnih fotografskih radionica plemenitih postupaka. Zaposlen na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, radi i kao profesionalni fotograf uglavnom u oblasti muzeologije, reklame i dizajna.

email: uzelacp@gmail.com

predrag-uzelac-fotka


Boris Kočiš
Rođen u Novom Sadu 1988. godine. Osnovne akademske studije zavšio 2011. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na stuijskom programu fotografija. Na istom fakultetu se 2011. godine zapošljava kao laborant i tehnički saradnik. Od 2008. godine učestvovao na više grupnih izložbi i radionica u Srbiji i inostranstvu od kojih se ističu, “Chachipe youth” (Mađarska) – osvojeno prvo mesto za dokumentarnu fotografiju na temu “Romi”, Camera Obscura (Madjarska), Mokri Kolodijum (Srbija), Cijanotipija (Srbija), Modna fotografija (Srbija).

Svoje polje interesovanja usmerio je ka modnoj fotografiji, režiranoj fotografiji, portretu i video produkciji.

email: photokocisboris@gmail.com

portrait-2


Željko Škrbić
dr Željko Škrbić, redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, diplomirao je na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu (grupa za fiziku) 1974 godine, gde je završio poslediplomske studije i odbranio doktorsku disetraciju. Na Prirodno matematičkom fakultetu bio je u redovnom radnom odnosu do 2005 godine. Na Akademiju umetnosti u Novom Sadu primljen je 2003 godine, prvo na određeno vreme, a od 2005 zasniva stalni radni odnos u svojstvu predavača na katedri za fotografiju. Trenutno je u zvanju redovnog profesora na predmetima: fotografske tehnologije, optika i akustika. Izlagao je na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu (Rumunija, Rusija, Hrvatska) i na šest samostalnih izložbi (Srbija, Hrvatska, Slovenija). Učestvovao je u organizaciji izložbi, seminara, projekata, bijenalnih manifestacija, i veoma često, na poziv organizatora, bio je član međunarodnih žirija. Autor je nekoliko tekstova ( predgovori za foto monografije i kataloge izložbi). Dobitnik je dve nagrade FIAP-A i srebrne medalje FSS za poseban doprinos razvoju i popularizaciji fotografskog medija. Član je UPIDIV-a (Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine).
email: skrbic.zeljko5@gmail.com
_zel0694-10x15
Advertisements